Društvo istraživača mora 20000 milja

Provedeni projekti

2016

EDUbrovnik - za budućnost Jadrana

Društvo je uspješno provelo projekt financiran od Grada Dubrovnika. Prvi dan smo posjetili Osnovnu školu Mokošica gdje smo održali edukativne radionice učenicima od 1. do 4. razreda. Slijedeći dan smo uz pomoć Diving centra Blue Planet napravili akciju čišćenja podmorja uvale Lapad.

EDUbrovnik - za budućnost Jadrana

Društvo istraživača mora će u sklopu projekta 6. 5. 2016. održati edukativne radionice za učenike Osnovne škole Mokošica. Kroz igru ćemo pokazati što se događa sa plastikom u moru i tko zapravo ribi grize rep. Slijedeći dan očistit ćemo plažu i podmorje uvale Lapad.

2015

Europski tjedan za smanjenje otpada

U sklopu Europskog tjedna za smanjenje otpada, Društvo je u Gradskoj knjižnici Zadar održalo kratko predavanje o plastici u moru, pokazali smo najmlađima i njihovim roditeljima što se sve može naći u pijesku sa naših plaža te kako od plastičnih boca napraviti hranilice za ptice.

Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja otoka Paga

Društvo 20000 milja i Udruga studenata biologije  - BIUS proveli su tjedan dana na otoku Pagu. Unatoč lošim vremenskim uvjetima, napravljen je veliki dio posla. Cilj istraživanja je napraviti georeferenciranu kartu morskih staništa koja će poslužiti za daljnju zaštitu ovog područja.

 

Monitoring no-take zona i ribljeg fonda na području PP Telašćica

Društvo je završilo terenski dio projekta „Monitoring no-take zona i ribljeg fonda na području PP Telašćica“. Upotrebom nedestruktivnih metoda; metodom vizualnog cenzusa i podvodnih kamera procijenjivali smo ihtiofaunu parka na području planiranih no - take zona i izvan njih. Također fotografirali smo kvadrate morskog dna koji će nam poslužiti u narednim godinama za praćenje stanja te smo postavili temperaturne data loggere.

Istraživanje istočnog otočja Parka prirode Lastovsko otočje - završna faza

U završnoj fazi projekta iskartirali smo podmorje oko Vrhovnjaka, napravili akciju čišćenja podmorja u Pasaduru te proveli edukaciju ronioca o morskim vrstama prisutnim u Jadranskom moru, s naglaskom na one koje obitavaju na području Parka. Slijedi obrada podataka i pisanje izvještaja.

Istraživanje istočnog otočja Parka prirode Lastovsko otočje - nastavak

Društvo je kartiralo morska staništa na području Parka prirode. Posebna pozornost posvećena je budućim no - take zonama koje su detaljno iskartirane. Također, obratili smo pozornost na invazivne vrste i zabilježili njihovo postojanje na lokalitetima gdje su opažene. Predzadnji dan smo održali edukaciju o morskim staništima i morskim vrstama za lokalno stanovništvo i turiste te smo pri tome prikazivali edukativne filmiće snimljene prijašnjih dana u podmorju PP Lastovsko otočje. Kraj svoga boravka na Lasovu obilježili smo akcijom čišćenja podmorja na Prežbi.

Izvodljivost projekta su nam omogućili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

„Misli plavo - otok Ugljan“

U prostorijama Vlade Republike Hrvatske, održana je svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“ te „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“. Svečanu dodjelu organizirali su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a natječaji su financirani u okviru Europskog socijalnog fonda.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će projekt Društva „Misli plavo - otok Ugljan“ biti u potpunosti financiran iz fondova EU u iznosu od 199.930,00 kn. Cilj projekta je ojačati kapacitete Društva istraživača mora - 20000 milja i udruge BIUS kao partnera na projektu kako bi bili što kompetentniji u edukaciji otočkog stanovništva na teme održiv način života na otocima, pravilno gospodarenje prirodnim morskim resursima, podizanje svijesti o zaštićenim i ugroženim morskim vrstama te o morskom ekosustavu u cjelini. U trajanju projekta (29. prosinac 2014. - 28. prosinac 2015.) provest ćemo slijedeće četiri glavne aktivnosti:pohađanje treninga za pisanje EU projekata, izrada edukacijskih programa za različite ciljane skupine, razmjena ideja i znanja između OCD-a te razvoj novih zajedničkih projekata i promocija rada Društva. Posrednička tijela projekta su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=hr


Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Društva istraživača mora - 20000 milja. Stajališta izražena u ovom članku ne odražavaju nužno stajalište Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Maša Frleta - Valić (masha@drustvo20000milja.hr)

2014

Kartiranje morskih staništa na područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Zadarskoj županiji

Terenska istraživanja proveli su članovi Društva istraživača mora - 20000 milja u listopadu 2014. godine. Prilikom istraživanja dokumentirana su sva NATURA 2000 morska staništa, uključujući prioritetna staništa - naselja posidonije i obalne lagune. Cilj istraživanja bio je, pomoću GIS-a, izraditi georeferenciranu kartu morskih staništa na području ekološke mreže NATURA 2000 u Zadarskoj županiji. Sveukupno, iskartirano je 12 NATURA 2000 područja ukupne površine 2.874,34 hektara morskoga dna.

Uspostava monitoringa no-take zona i ugroženih morskih staništa

 U rujnu Društvo je provelo dva tjedna u Parku prirode Telašćica. U ta dva tjedna kartirali smo staništa na mjestu budućih no-take zona, fotografirali  smo morsko dno u svrhu praćenja promjena te smo postavili temperaturne data loggere. Napravili smo i popis riba prisutnih na području Parka te procijenili njihovu brojnost.

U istraživanju i sakupljanju podataka pridružili su nam se i kolege sa Sveučilišta u Palermu.

Uz to, nadovezali smo se na projekt 'Kartiranje i monitoring staništa plemenite periske (Pinna nobilis)' iz travnja 2014. te smo proširili područje praćenja na nove lokacije.

Istraživanje istočnog otočja Parka prirode Lastovsko otočje

Društvo je iskartiralo morska staništa na području Lastovnjaka i napravilo inventarizaciju vrsta kojom je dobiven uvid u bogatstvo flore i faune Parka. Posebna pozornost se posvetila dijelovima parka, budućim no - take zonama. Također, obratili smo pozornost na invazivne vrste i zabilježili njihovo postojanje na lokalitetima gdje su bile opažene.

Zadnji dan na Lastovu smo izveli akciju čišćenja podmorja u uvali Pasadur i edukaciju posjetitelja Parka o važnosti odgovornog ponašanja prema okolišu te smo predstavili slike podmorja koje smo snimili tijekom našeg boravka u Parku.

Izvodljivost projekta su nam omogućili 'Valamar Hotels & Resorts', Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

Istraživanje ribljih zajednica neinvazivnim metodama na području Nacionalnog parka Mljet

Tijekom rujna posjetili smo NP Mljet gdje smo napravili procjenu stanja ribljeg fonda. Determinaciju i brojnost riba radili smo vizualnim cenzusom te smo svakodnevno uz pomoć kamera s mamcem snimali ribe na području cijelog Parka.

Inventarizacija makrobentosa, kartiranje staništa morske cvjetnice (Posidonia oceanica (L.)) i snimanje nultog stanja komiškog zaljeva 2014.

Tijekom listopada ove godine Društvo i Udruga studenata biologije- BIUS proveli su tjedan dana oko otoka Visa. Istraživanje je rađeno u komiškom zaljevu gdje su studenti biologije slikali morsko dno koristeći kvadrate 25x25 cm te brojali i popisivali Echinodermata i ribe neinvazivnim metodama.

Istraživanje bioraznolikosti makrobentosa i morskih staništa cresko - lošinjskog arhipelaga

U lipnju ove godine, Društvo je bilo partner Udruzi studenata biologije BIUS iz Zagreba. Kartirana su morska staništa cresko- lošinjskog arhipelaga te je napravljena inventarizacija vrsta. 

Mladi i NATURA 2000

Društvo je od 15. do 19. rujna bilo na otoku Molatu gdje je provelo terenski dio projekta 'Mladi i NATURA 2000'. Iskartirano je NATURA 2000 podrucje 'Jugoistocni dio otoka Molata' te je provedena akcija cišcenja podmorja i obale s lokalnim stanovništvom. U sklopu projekta provedena je edukacija studenata i srednjoškolaca iz Zadra o NATURA 2000 morskim vrstama i staništima. Projekt je financirao Grad Zadar.

Kartiranje i monitoring staništa

plemenite periske (Pinna nobilis) u Parku prirode Telašćica, travanj 2014.

2013

Kartiranje Cres

Kartiranje morskih staništa NATURA2000 na zapadnoj strani otoka Cresa, partner Udruzi studenata biologije 'BIUS'

2012

Projekt

„Afiniteti obraštajnih organizama za različite umjetne podloge u srednjem Jadranu“ (projekt u tijeku).

Kartiranje Telešćica

Kartiranje naselja plemenite periske Pinna nobilis u Parku prirode Telašćica

Kartiranje Jelsa, otok Hvar

Kartiranje morskih staništa NATURA2000 područja oko Jelse, otok Hvar, partner Udruzi studenata biologije 'BIUS'

Kartiranje Kabal, otok Hvar

Kartiranje morskih staništa NATURA2000 područja poluotok Kabal, otok Hvar, partner Udruzi studenata biologije 'BIUS'

2011

Kartiranje morskih staništa otoka Šćedro, otok Hvar

Kartiranje morskih staništa otoka Šćedro, otok Hvar, partner Udruzi studenata biologije 'BIUS'

Posidonia oceanica u Parku prirode Telašćica

Praćenje stanja morske cvjetnice Posidonia oceanica u Parku prirode Telašćica

Bio-speleološko istraživanje u uvali Brbinjšćica, Dugi Otok

2010

Bio-speleološko istraživanje Drvenik, otok Zlarin

Bio-speleološko istraživanje potopljenog speleo-objekta na otočiću Drvenik, otok Zlarin

Praćenje stanja (monitoring) naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica u Parku prirode Telašćica

Inventarizacija makrobentosa i kartiranje morskih staništa Novigradskog mora

Inventarizacija makrobentosa i kartiranje morskih staništa Novigradskog mora, partner Udruzi studenata biologije 'BIUS'

2009

Bio-speleološko istraživanje u uvali Brbinjšćica, Dugi Otok

Praćenje stanja (monitoring) naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica u Parku prirode Telašćica

Kartiranje Raba, Golog otoka i Prvića

Kartiranje naselja bijele, žute i crvene gorgonije u akvatoriju Raba, Golog otoka i Prvića

2008

Kartiranje Kornatskog otočja

Kartiranje naselja bijele, žute i crvene gorgonije Kornatskog otočja, partner udruzi „Argonauta“

Kartiranje naselja bijele, žute i crvene gorgonije u akvatoriju Rogoznice

Doprinos bioraznolikosti Kornatskog otočja

Doprinos bioraznolikosti Kornatskog otočja (2007 i 2008), partner udruzi „Argonauta“

O udruzi

Društvo istraživača mora 20000 milja - znanstvenici, istraživači i "ovisnici" o Jadranskom moru, koristimo ga sad i čuvajmo za budućnost.